OSAAMISELLA ON AINA MERKITYSTÄ

 
 

NÄIN TOIMIMME


PROJECT MANAGEMENT

Tuemme projektianne erilaisten projektitöiden muodossa, teemme siis myös konkreettista projektityötä.

CERTIFICATION

Järjestämme puolestanne esim. IPMA -sertifioinnit projektihenkilöstöllenne. Voimme toteuttaa myös yrityskohtaisen sertifiointiohjelman.

RISK MANAGEMENT

”No Risk – No Fun.” Totta sekin, mutta kun projektin riskit on tunnistettu ja niiden välttämiseksi tehdään johdonmukaista työtä, syntyy myös tulosta.

PROJECT AUDITS

Joskus jotain projektia on syytä tarkastella pintaa syvemmältä. Toteutamme projektikatselmoinnin haluamallenne projektille ja analysoimme sen tulokset kanssanne.

CLAIM MANAGEMENT

Joskus projektissa tulee eteen hetki, jolloin lyödään vaateita pöytään. Tehdään se järjestelmällisesti, suunnitelmallisesti ja tuloksellisesti.

PROJECT CONTROLLING

Projektia on syytä myös valvoa. Katsotaan yhdessä, mitkä ovat teidän projekteihinne sopivimmat tavat ja työvälineet.

DOCUMENT MANAGEMENT

Missä ne paperit nyt taas onkaan? Tuttu tunne? Laitetaan kupongit järjestykseen, jotta projektinjohto voi keskittyä olennaiseen.

COST ANALYSIS

Projektien budjetit ovat haasteellisia, ei pelkästään niiden tiukkuuden, vaan myös monimutkaisuuden vuoksi. Katsotaan yhdessä, kuinka asia voidaan tehdä järkevästi.

PROJECT REPORTING

Projektin tuloksista on yleensä kiinnostunut sankka joukko eri tason henkilöitä. Mietitään, kuinka heidän tiedonjano voidaan sammuttaa ammattimaisesti ja tehokkaasti.

STAKEHOLDER MANAGEMENT

Kenelle tätä projektia tehdään? Keihin tämä projekti loppujen lopuksi vaikuttaa? Tai ketkä voivat vaikuttaa tähän projektiin? Tuttuja kysymyksiä, joita ei tule sen pidemmälle pohdittua. Pitäisikö?

PROJECT MILESTONES

Projektille on syytä asettaa myös välitavoitteita, jottei matka tunnu liian pitkältä. Välitavoitteen saavuttaminen on myös aina hyvä syy kokoontua yhteen koko projetitiimin voimin.

PERSONNEL TRAINING

Myös hyvä projektihenkilöstö kaipaa silloin tällöin uusia näkemyksiä ja tiedon päivittämistä. Laaditaan kustannustehokas ohjelma yhdessä tekijöiden kanssa.

MANAGEMENT CONSULTING

Johtajat tietää aina kaiken. No, ei ihan aina. Projektitoiminnan keskeisistä toimintamalleista on aika ajoin tarpeellista keskustella myös yritysjohdon kanssa.

PERFORMANCE INDICATORS

Miten projektitoiminnan onnistumista mitataan? Mietitään teidän projektitoiminnan olennaiset tarpeet ja siihen soveltuvimmat suoritusindikaattorit.

CHANGE MANAGEMENT

Harva projekti menee loppuun saakka, kuten alun perin suunniteltiin. Muutoksissa voi joko voittaa tai hävitä. Kumpaan joukkoon sinä haluat kuulua?

CONTRACT MANAGEMENT

Sopimus joutaa pöytälaatikkoon. Kyllä, mutta vasta sen jälkeen kun projektinjohto on ymmärtänyt sen mukaiset vastuut, velvoitteet ja oikeudet.

SUBCONTRACTING

Projektin toteuttaminen on myös toimitusketjujen yhdistämistä. Mietitään, millaisia tarpeita teidän projektilla on ja kuinka alihankinnat voidaan toteuttaa tehokkaasti.

COMMUNICATION PLAN

Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu. Näin totesi Emeritusprofessori Osmo A. Wiio. Onko siis mitään enää tehtävissä? On, ja paljonkin.

RESOURCE PLANNING

Oikeat henkilöt oikeaan paikkaan. Ei se sen vaikeampaa ole. Resurssoimalla oikein saavutat projektissa hyvän lopputuloksen ja parannat tekijöiden tyytyväisyyttä.

QUALITY MANAGEMENT

Laatuajattelu on perinteisesti projektipäällikön kestoinhokki. Toisinaan on kuitenkin tarpeellista huomioida projektitoiminnan laatukriteerit ja varmistua siitä, että lopputulos vastaa odotuksia.

TIME SCHEDULING

Aikataulu, tuo projektipäällikön raamattu. Mitä se oikeastaan kertoo ja mitä kaikkea siitä pitää tietää ja ottaa huomioon projektin eri vaiheissa?

REQUIREMENT MANAGEMENT

Projektissa on syytä tietää, mitä vaatimuksia sen tulee täyttää. Kuinka ihmeessä tämä voidaan tehdä tehokkaasti, mutta joustavasti?

DEVELOPMENT PROGRAMME

Tarvitseeko projektijohtamisenne kokonaisvaltaisempaa ja suunnitelmallisempaa projektitoiminnan kehitysohjelmaa. Laaditaan sisältö ja toteutetaan se yhdessä.